A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Матусівська громада
Черкаська область, Шполянський район

Проект рішення податок на землю на 2019 рік

У К Р А Ї Н А

МАТУСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Шполянський район Черкаська область

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

від «                         року                                                         №           /VII

 

Про встановлення податку на  майно

в частині плати за землю на території
Матусівської сільської ради об’єднаної
територіальної громади
на 2019 рік

 

 

Відповідно до пункту 24 статті 26, ст.ст. 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.п.  п.10.2 ст. 10,  ст.ст.. 269-289  Податкового кодексу України, враховуючи висновок постійної депутатської  комісії з питань  планування бюджету та фінансів, від 09 червня 2015 року, сільська рада

                      В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити  з 01 січня 2019 року на території Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади податок на майно в частині плати за землю. 

Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.  Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

 

      2.  Платники земельного податку.

Платниками податку є:

2.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.2. землекористувачі.

 

  1. Об'єкти оподаткування земельним податком.

Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

     4. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

4.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

4.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

  1. Ставки земельного податку за земельні ділянки

 

Встановити з 01.01.2019 року:

 5.1.Ставку податку за земельні ділянки, по яких нормативну грошову оцінку проведено – 0,1 відсотка (додаток 1);

 5.2. Ставку податку за земельні ділянки для сільськогосподарських угідь:

  • для ріллі, сіножатей, пасовищ – 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,
  • для багаторічних насаджень – 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (додаток 2).

 5.2. Ставку податку за земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної форм власності), у розмірі :

а)за земельні ділянки комерційного призначення (торгівля) 1,5 відсотка від нормативної грошової оцінки.

 

Встановити з 01.01.2019 року:

ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами  населеного пункту і нормативну грошову оцінку яких не проведено:

 - за земельні ділянки, надані підприємствам залізничного транспорту і що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно – побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) -  3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі області.

 

     6. Порядок обчислення плати за землю

 

6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. 

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею  46 Податкового  Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

6.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

7.Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

8. Строк сплати плати за землю

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у селі земельний податок може сплачуватися через касу сільської  ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46  Податкового Кодексу.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населеного пункту), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

9. Орендна плата

9.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Матусівської  сільська рада в разі укладання договорів оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

9.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

9.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

9.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

9.5. Розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди землі у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Розміри відсотків від нормативної  грошової оцінки землі, що застосовується для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками на території с. Матусів у 2019 році:

        9.5.1. За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що використовуються для товарного сільськогосподарського виробництва - 4,5%;  

9.5.2. За користування земельними ділянками, наданим фізичним особам:  для городництва, садівництва, сінокосіння та випасання худоби-3%;

9.5.3. За земельні ділянки які по цільовому призначенню відносяться до земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  і ті які використовуються в комерційних цілях  - 5%;

      9.5.4.  За всі інші види  цільового призначення земель - 3% .

9.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

9.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу України.

 

10. Пільги щодо сплати  земельного податку

 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються:

10.1.1. інваліди першої і другої групи;

10.1.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

10.1.3 пенсіонери (за віком);

10.1.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

10.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 10.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

10.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

10.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;

10.2.3. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

10.2.4. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

10.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

10.4. Від сплати податку звільняються:

10.4.1.  органи місцевого самоврядування, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури,  освіти, охорони здоров‘я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджету. Дана пільга застосовується за умови використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням. Пільга не застосовується  за умови, якщо земельна ділянка передається в користування будь – яким суб’єктам господарювання, для здійснення діяльності на ній, що передбачає отримання прибутку.

11.Зарахування плати за землю до  бюджету Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади здійснюється у відповідності до Бюджетного кодексу України.

  1. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.
  2.  Рішення набирає чинності та застосовується з 01.01.2019 року.

     14. Екземпляр рішення направити до Шполянського відділення Державної

     Фіскальної служби  України, Смілянської об’єднаної державної

     податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, для

     використання в роботі.

15.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на головного       бухгалтера сільської  ради  та постійну депутатську комісію з  питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова                                                                              Колісник В.В.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь