A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Матусівська громада
Черкаська область, Шполянський район

Проект рішення податок на нежитлову нерух. на 2019 р.

У К Р А Ї Н А

МАТУСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Шполянський район Черкаська область

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

від «                  року                                                       №          /VII

 

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів

нежитлової нерухомості на території 
Матусівської сільської ради  об’єднаної
територіальної громади на 2019  рік

 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), статті 10, 12, 14 265, 266 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VІ  (із внесеними змінами та доповненнями)  та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71- УІІІ, сільська рада

                      В И Р І Ш И Л А:

  1. Встановити податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості Матусівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

1. Платники податку

1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості.

2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів  нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт  нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт  нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 

2. Об’єкт оподаткування

1. Об’єктом оподаткування є об’єкт  нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

 2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів

 державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкт нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження

 та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

    в) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

    г) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські

 приміщення промислових підприємств;

    д) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,

 призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

    е) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності

 громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

 

 

3. База оподаткування

1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2. База оподаткування об’єктів  нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3. База оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Пільги із сплати податку

    1. Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбачені такими статутами (положеннями).

  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

   Сільська рада до 1 лютого поточного року подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно абзацу першого та другого цього підпункту.

5. Ставка податку

1. Ставка податку для об’єктів нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються на:

 будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку в розмірі 0,5  відсоток ( розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей в розмірі 0,1 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

 будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування в розмірі 0,1 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

    гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки в розмірі 0 відсотків (  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

         будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) в розмірі 1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

будівлі промислові та склади в розмірі 0,1 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

 господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо  в розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

      інші будівлі в розмірі 1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік.

 

6. Податковий період

1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку

1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта  нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів  нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта  нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

       2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 9. Порядок сплати податку

1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у банківських установах.

 

10. Строки сплати податку

1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

11. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.

      Рішення застосовується з 01.01.2019 року.

 

12. Екземпляр рішення направити до Шполянського відділення Державної

     Фіскальної служби  України, Смілянської об’єднаної державної

      податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області,

      для використання в роботі.

 

13. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на головного

      бухгалтера сільської  ради  та постійну депутатську

      комісію з  питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного        розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.     

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                           Колісник  В.В.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь