A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Матусівська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Послуги соціального характеру

№ п/п         Суб’єкт надання адміністративної послуги

01     Державна  реєстрація  актів  цивільного стану

1       01-01 Державна  реєстрація народження

2       01-02 Державна реєстрація  смерті

3       01-03  Державна  реєстрація шлюбу

4       01-04   «єМалятко»  Державна  реєстрація  народження

02     Реєстрація  місця  проживання

5       02-01  Реєстрація місця проживання /перебування особи

6       02-02  Зняття з реєстрації  місця проживання особи

7       02-03  Видача довідки про реєстрацію  місця проживання особи

8       02-04 Видача довідки зняття з  місця проживання

9       02-05  Реєстрація місця перебування особи

10     02-06  Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

11     02-07  Видача  довідки  про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому  приміщенні  осіб)

03     Паспортні    послуги

12     03-01 Вклеювання до паспорта громадянинаУкраїни (у формі книжечки) фотокартки при досягненнігромадянином 25- або 45-річного віку

04     Нотаріальні  послуги у населених пунктах, де не має  нотаріусів

13     04-01Посвідчення  заповіту (крім секретного)

14     04-02 Скасування  заповіту (крім секретного)

15     04-03  Видача  дубліката, посвідченого органом  місцевого  самовряду¬вання, документа

16     04-04 Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

17     04-05 Засвідчення  справжності  підпису на документі

18     04-06  Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження  корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними  засобами

05     Державна   реєстрація  речових  прав на нерухоме  майно

19     05-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

20     05-02 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме  майно, іпотеки

21     05-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

22     05-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їхобтяжень

23     05-05 Надання  інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

24     05-06 Взяття на облік  безхазяйного  нерухомого майна

25     05-07 Державна  реєстрація обтяжень  нерухомого майна

26     05-08 Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме  майно та їх обтяжень

27     05-09 Скасування  рішення державного реєстратора

06     Державна  реєстрація  юридичних  осіб, фізичних осіб - підприємців

28     06-01Державна  реєстрація  припинення  підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті.

29     06-02Державна  реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування).

30     06-03Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припиненн яюридичної особи (крім  громадського  формування)

 

31     06-04Державна реєстрація рішення  про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

32     06-05Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

33     06-06Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа (крім громадського формування).

34     06-07Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

35     06-08Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

36     06-09Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної о

оби, фізичної особи - підприємця)

 

37     06-10Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

38     06-11Державна реєстрація юридичної особи (крім громадськогоформування)

39     06-12Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

40     06-13Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

41     06-14Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

42     06-15Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

43     06-16Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

44     06-17Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної  особи (крім громадського формування).

45     06-18Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

46     06-19Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб  та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань).

07     Надання  відомостей  з Державного  земельного кадастру*

47     07-01Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1. витягу з Державного земельного кадастру про:

      землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;

      обмеження у використанні земель;

      земельну ділянку

2. довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (те¬риторії).

3. викопіювань з картографічноїоснови Державного земельно¬го кадастру, кадастровоїкарти (плану).

4.копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

48     07-02Видача довідки про:

1. наявність та розмір земельної частки (паю)

2. наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового при¬значення (використання)

49     07-03Видача відомостей з документації із землеустрою, що включе¬на до Державного фонду документації із землеустрою

50     07-04Видача довідки з державної статистичної звітності про наяв¬ність земель та розподіл їх за власниками земель, землекорис¬тувачами, угіддям

51     07-05 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошо¬ву оцінку земельної ділянки

52     07-06 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

53     07-07 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельнуділянку

54     07-08 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права су¬боренди, сервітуту, з видачею витягу

55     07-09 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій   адміністративно-те¬риторіальних одиниць з видачею витягу

56     07-10 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з вида¬чею витягу

57     07-11 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-право¬вими актами, з видачею витягу

58     07-12   Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного зе¬мельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ве¬дення, з видачею витягу

59     07-13  Видача висновку державної експертизи землевпорядної доку¬ментації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

60     07-14Видача висновку про погодження документації із землеустрою

08     Державна   реєстрація  земельних  ділянок*

61     08-01Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру*

62     08-02Державна  реєстрація  обмежень у використанні земель з видачею  витягу*

09     Місцеві     послуги**

63     09-01 Видача  рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

64     09-02 Прийняття рішення про:

- припинення права власності на земельну ділянку у разі до¬бровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади

- припинення права постійного користування земельною ді¬лянкою у разі добровільної відмови землекористувача

65     09-03 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від¬ведення земельної ділянки

66     09-04 Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

67     09-05 Затвердження технічної документації:

•        з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених  пунктів

•        з бонітування ґрунтів

•        з економічної оцінки земель

68     09-06  Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

69     09-07 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

70     09-08 Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

71     09-09 Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового  користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

72     09-10 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

73     09-11 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

74     09-12 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки

75     09-13 Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

76     09-14  Надання дозволу на     розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

77     09-15    Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

78     09-16  Внесення змін до договору  оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

79     09-17 Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної  відмови власника на користь територіальної  громади

80     09-18 Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

81     09-19 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

82     09-20  Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського  призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого  майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

83     09-21  Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

84     09-22  Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

85     09-23 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне  обґрунтування сівозміни та впорядкування  угідь

86     09-24  Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

87     09-25  Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

88     09-26  Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

89     09-27  Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

90     09-28 Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

91     09-29 Видача (продовженнядії) дозволу на розміщення реклами

92     09-30  Встановлення (погодження) режиму роботи  підприємств, установи та організацій сфери  обслуговування

93     09-31 Видача довідки про членство в особистому селянському  господарстві (ОСГ)

 

94     09-32 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок

95     09-33 Надання одноразової матеріальної допомоги  на лікування

96     09-34  Надання одноразової  матеріальної допомоги  постраждалим від пожежі або стихійного  лиха.

97     09-35 Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ  учасникам АТО

98     09-36 Надання одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним верстам населення

99     09-37 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян

 

100   09-38 Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення спадщини

101   09-39 Видача ордеру на видалення  зелених насаджень

10     Послуги   соціального   характеру ***

102   10-01   НАДАННЯ  СУБСИДІЙ  ДЛЯ  ВІДШКОДУВАННЯ  ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО  ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА

103   10-02     НАДАННЯ  ПІЛЬГ  НА  ПРИДБАННЯ  ТВЕРДОГО  ПАЛИВА І СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

104   10-03    ВИДАЧА  ДОВІДКИ  ДЛЯ  ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ НЕ  МАЮТЬ  ПРАВА НА ПЕНСІЮ ЧИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

105   10-04         НАДАННЯ   ТИМЧАСОВОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ  ДІТЯМ, БАТЬКИ  ЯКИХ  УХИЛЯЮТЬСЯ  ВІД  СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ  МОЖЛИВОСТІ  УТРИМУВАТИ  ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ

106   10-05             НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

 

107   10-06          НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ ЗАСТРАХОВАНІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

108   10-07           НАДАННЯ   ДЕРЖАВНОЇ    ДОПОМОГИ  ПРИ    НАРОДЖЕННІ   ДИТИНИ

109   10-08                             НАДАННЯ     ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  УСИНОВЛЕННІ  ДИТИНИ

110   10-09                                НАДАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ   ДОПОМОГИ  НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

111   10-10    НАДАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  ДОПОМОГИ  ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

112   10-11     НАДАННЯ   ДЕРЖАВНОЇ   СОЦІАЛЬНОЇ   ДОПОМОГИ  НА  ДОГЛЯД  ОСОБАМ, ЯКІ  НЕ  МАЮТЬ  ПРАВА  НА  ПЕНСІЮ ТА  ОСОБАМ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ

113   10-12          ВИПЛАТА  ОДНОРАЗОВОЇ  ВИНАГОРОДИ  ЖІНКАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО  ПОЧЕСНЕ  ЗВАННЯ  УКРАЇНИ „МАТИ-ГЕРОЇНЯ``

114   10-13        КОМПЕНСАЦІЙНА  ВИПЛАТА  ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНІ  ПОСЛУГИ

115   10-14                       ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕННЯ  ЩОДО  СОЦІАЛЬНОГО   ОБСЛУГОВУВАННЯ  ГРОМАДЯНИНА ТЕРИТОРІАЛЬНИМ   ЦЕНТРОМ   СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

116   10-15       НАДАННЯ   ДЕРЖАВНОЇ   ДОПОМОГИ  НА  ДІТЕЙ, НАД  ЯКИМИ  ВСТАНОВЛЕНО  ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

117   10-16            НАДАННЯ    НАДБАВКИ    НА  ДОГЛЯД   ЗА   ОСОБАМИ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ  З  ДИТИНСТВА ТА ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

118   10-17           ВСТАНОВЛЕННЯ  СТАТУСУ  ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ  ВНАСЛІДОК  ВІЙНИ

119   10-18                          ВСТАНОВЛЕННЯ      СТАТУСУ                       УЧАСНИКА  ВІЙНИ

120   10-19                ВСТАНОВЛЕННЯ    СТАТУСУ  ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО   ВЕТЕРАНА   ВІЙНИ

121   10-20             НАДАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

122   10-21    НАДАННЯ  ЩОМІСЯЧНОЇ  ГРОШОВОЇ  ДОПОМОГИ  ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ  РАЗОМ  З ОСОБОЮ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ I ЧИ II ГРУПИ ВНАСЛІДОК  ПСИХІЧНОГО  РОЗЛАДУ, ЯКА ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКОЇ   КОМІСІЇ МЕДИЧНОГО  ЗАКЛАДУ ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА НЕЮ

123   10-22     ПРИЗНАЧЕННЯ   ЩОМІСЯЧНОЇ   АДРЕСНОЇ   ДОПОМОГИ   ВНУТРІШНЬО  ПЕРЕМІЩЕНИМ  ОСОБАМ  ДЛЯ  ПОКРИТТЯ  ВИТРАТ  НА  ПРОЖИВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

124   10-23    ПРИЗНАЧЕННЯ   ОДНОРАЗОВОЇ   МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  ОСОБАМ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ

125   10-24     ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ (ПУТІВКИ) ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА / АБО ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ ТА / АБО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСНИХ, КИЇВСЬКОЇ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ, РАЙОННИХ, РАЙОННИХ У ММ. КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКИХ, РАЙОННИХ У МІСТАХ (У РАЗІ ЇХ УТВОРЕННЯ) РАД

126   10-25     ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ  СІМ’ЯМ ЯКІ ВТРАТИЛИ ГОДУВАЛЬНИКА ІЗ ЧИСЛА ОСІБ, ВІДНЕСЕНИХ ДО УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ, ТА УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, СКЛАДАННІ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ І ВИКОНАННІ НА НИХ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ, СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З УЧАСТЮ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, СКЛАДАННІ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ І ВИКОНАННІ НА НИХ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ; ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ БАТЬКАМ ПОМЕРЛОГО УЧАСНИКА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, СМЕРТЬ ЯКОГО ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ

127 10-26      ПРИЗНАЧЕННЯ  ОДНОРАЗОВОЇ  ГРОШОВОЇ  ДОПОМОГИ  У РАЗІ ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ) АБО ІНВАЛІДНОСТІ ВОЛОНТЕРА ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ (КОНТУЗІЇ, ТРАВМИ АБО КАЛІЦТВА), ОТРИМАНОГО ПІД ЧАС НАДАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

128   10-27                     ВИДАЧА  НАПРАВЛЕННЯ  НА  ПРОХОДЖЕННЯ  ОБЛАСНОЇ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ  МІСЬКОЇ  У М. КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ  ЕКСПЕРТНОЇ  КОМІСІЇ  ДЛЯ  ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ АВТОМОБІЛЯМИ

 

129   10-28                     ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

130 10-29           ВИДАЧА  ПУТІВКИ  НА ВЛАШТУВАННЯ ДО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ, ПАНСІОНАТУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ, ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ, ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ АБО МОЛОДІЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ

131 10-30             ВИДАЧА  ПОСВІДЧЕНЬ  ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ  ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ  КАТАСТРОФИ, ТА ІНШИМ  КАТЕГОРІЯМ  ГРОМАДЯН

132   10-31           ВИДАЧА  ПОСВІДЧЕННЯ  ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

133 10-32              НАДАННЯ       ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  ОСОБІ, ЯКА ДОГЛЯДАЄ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ

134   10-33    ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІЙ ТА ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, УЧАСНИКАМ  ЛІКВІДАЦІЇ  ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, ПОТЕРПІЛИМ  ВІД  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ПОТЕРПІЛИМ  ВІД  РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КАТЕГОРІЙ 1, 2 ТА 3, ДІТЯМ, ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

135   10-34     НАДАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ  НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ  У  БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ

136   10-35     ПРИЗНАЧЕННЯ  ТИМЧАСОВОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ     НЕПРАЦЮЮЧІЙ ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА  ПЕНСІЙНОГО ВІКУ , АЛЕ НЕ НАБУЛА ПРАВА НА ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ СТРАХОВОГО СТАЖУ

137   10-36       ПРИЗНАЧЕННЯ   ГРОШОВОЇ   КОМПЕНСАЦІІЇ   ВАРТОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО  ЛІКУВАННЯ   ДЕЯКИМ  КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

138 10-37          ПРИЗНАЧЕННЯ   ОДНОРАЗОВОЇ   НАТУРАЛЬНОЇ                            ДОПОМОГИ «ПАКУНОК МАЛЮКА»

139   10-38     ПРИЗНАЧЕННЯ    ПАТРОНАТНОГО                    ВИХОВАТЕЛЯ

140   10-39     ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА  ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ  ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ВНАСЛІДОК  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ , ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, ТА ЩОРІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

 

141   10-40     НАДАННЯ   ЩОРІЧНОЇ   ГРОШОВОЇ   ДОПОМОГИ   ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ   ВАРТОСТІ   ПУТІВОК   САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЗАКЛАДАМ   ТА   ЗАКЛАДАМ   ВІДПОЧИНКУ, ЗДІЙСНЕННЯ ДОПЛАТ ЗА РАХУНОК  ВЛАСНИХ  КОШТІВ, ВИПЛАТА  ГРОШОВОЇ  КОМПЕНСАЦІЇ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ   ВНАСЛІДОК  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

142   10-41      ВИПЛАТА  ДЕЯКИМ  КАТЕГОРІЯМ  ОСІБ  З ІНВАЛІДНІСТЮ   ГРОШОВО Ї  КОМПЕНСАЦІЇ  ЗАМІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ  ПУТІВКИ  ТА ВАРТОСТІ САМОСТІЙНОГО  САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

143   10-42     ПРИЗНАЧЕННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ-СИРІТ  ТА ДІТЕЙ  ПОЗБАВЛЕНИХ  БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,  ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ  І  ПРИЙОМНИМ  БАТЬКАМ ЗА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  У ДИТЯЧИХ  БУДИНКАХ  СІМЕЙНОГО ТИПУ ТА  ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ

144   10-43    ПРИЙОМ   ЗАЯВ  З  НЕОБХІДНИМИ   ДОКУМЕНТАМИ  ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ  ДО ЄДИНОГО  ДЕРЖАВНОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО  РЕЄСТРУ  ОСІБ, ЯКІ  МАЮТЬ  ПРАВО  НА ПІЛЬГИ, ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПІЛЬГОВИКА

11     Адміністративні  послуги

                                Пенсійного фонду****

145   11-01 Консультації та роз’яснення щодо застосування законодавства про  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, у тому числі щодо прав та обов’язків платника єдиного внеску та застрахованої особи

146   11-02  Проведення правової оцінки документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій

147   11-03  Попереднє замовлення та видача:

- довідки про перебування на обліку;

- довідки про доходи;

- повідомлення, довідки про відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, автоматизованої системи обробки пенсійної документації

Примітка: Всього:                     

*- послуги будуть надаватись  з моменту підписання Угоди з відділом Держгеокадастру

** - послуги будуть надаватись з моменту відкриття нового приміщення відділу ЦНАП.

*** - послуги соціального характеру одночасно надаються через ЦНАП Матусівської сільської  ради та Управління соціального захисту населення.

**** - послуги Пенсійного фонду надаються через ЦНАП  представниками Відділу  згідно графіку прийому.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь